22.2.15

and bye


448 posts, frequent verzuim het laatste jaar. Het is klaar hier.
omstebeurt start in Maart een nieuw project op Le Diorama.
Een gemeenschappelijke, gezamelijk, gedeeld Genootschap. Ga je mee?

448 posts, frequent absence over the last year. It's done here.
omstebeurt will be starting a new project at Le Diorama in March. 
A common, joint, shared Concept. Will you join?