21.10.12

Zondagsmuziek
Donnez moi une suite au Ritz, je n'en veux pas
Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas
Donnez moi une limousine, j'en ferais quoi?
Offrez moi du personnel, j'en ferais quoi?
Un manoir a Neuchâtel, c'est pas pour moi
Offrez moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi?

Je veux d'l'amour, d'la joie, de la bonne humeur
Ce n'est pas votre argent qui f'ra mon bonheur
Moi j'veux crever la main sur le cœur
Allons ensemble découvrir ma liberté
Oubliez donc, tous vos clichés
Bienvenue dans ma réalité

J'en ai marre d'vos bonnes manières, c'est trop pour moi
Moi je mange avec les mains et j'suis comme ça
J'parle fort et je suis franche, excusez moi
Fini l'hypocrisie moi, je me casse de là
J'en ai marre des langues de bois, regardez moi
Toute manière j'vous en veux pas et j'suis comme ça

19.10.12

15 Minutes
Als je Werkelijk maar 15 minuten beroemd bent,
kun je het maar beter maximaal uitbuiten, vind je niet?
Deze week stonden mijn gezin en ik, mijn werk en huis vier pagina's breed in Flow Magazine. Stond mijn Foodflag-DIY in het nieuwe Robin Magazine en noemde zij in 101Woonideeën EenNieuwAvontuur haar favoriete Winkel (en wat een toeval zeg: zij heeft mijn Favoriete meisjesbaby!)

We zijn potdorie beroemd! Het duizelt me een beetje, 15 minuten in één week is best een Boel, maar ik ben vooral Trots en Vereerd. Champagne!

Really, if 15 minutes of fame is all you get, you can better fully exploit them, right?
This week my dear Family and I, my work and home were in a four page article in Flow Magazine. My Foodflags-DIY was in the new Robin Magazine and this lady called EenNieuwAvontuur Shop her favorite in 101Woonideeën (and what a coincidence: she has my Favorite babygirl!) 

Yay, we're Famous! My mind's boggling a bit, but I feel so very proud and honored.
And now it's time to pop the bottle!

15.10.12

My Memory Lane


Vrijdag was hij jarig. Zeven werd 'ie. En een mooi Feest was het. De dag erna was ik alleen met de Puinhopen. Op het ritme van Red Snapper ploegde ik er mijn weg doorheen. Onderweg mijmerend over de verstreken jaren. De therapeutische waarde van schoonmaken wordt in mijn optiek nog steeds schromelijk onderschat. Net als de functie van nostalgie, zo ervaarde ik. Hoe heerlijk om Mijlpalen, maar vooral de Kleinigheden nog eens voorbij te laten glijden. 

Friday was his birthday. He became Seven. And the Party was good. The next day I was alone in the after-party mess. To the rhythm of Red Snapper I plowed my way through. Along musing over the past years. The therapeutic value of housekeeping is in my view still awfully underestimated. Like the function of nostalgia, as I experienced. How wonderful to see Milestones, but especially the Trivia sliding by.Al sinds mijn Kleutertijd hecht ik waarde aan die schijnbaar onbelangrijke Kleinigheden. Een paar dozen en inmiddels een serie plakboeken zijn gaan lijken op een serieuze verzameling. In dit hectische Leven en vooral tijdens nostalgische buien mijn grootste Bezit. Zo vond ik het briefje terug waarop ik een collega tijdens een vergadering verklapte waarom ik niet mee ging naar de Teamborrel. Zag ik op mijn afsprakenkaart voor de Poli hoe ik steeds vaker gecontroleerd werd en op 11 oktober - bijna 43 weken zwanger - eindelijk mocht blijven. De volgende dag at ik, verse Jongensmoeder van twee, volgens het bewaarde menukaartje Spinazie met ei en aardappels, van alles twee porties, yoghurt met druiven toe. En nu aten we Taart. Met daarin Zeven Verjaarskaarsjes. Uit het oude sigarenkistje waarin mijn moeder ze bijna 40 jaar bewaarde. 

Since my early Childhood I attach great value to those seemingly insignificant Trifles. A few boxes and now a series of scrapbooks are on their way to become a serious collection. In this hectic life and especially during nostalgic moods it's my most cherished Possession. So I found back the note on which I wrote to a colleague during a meeting revealing why I couldn't come to the Pub after work. I saw on my hospital appointment card a large number of checks and that on October 11th - almost 43 weeks pregnant - I was finally allowed to stay. The next day, as a fresh mother of two sons, I ate - according to the menu I kept - Spinach with egg and potatoes, two servings of both, and yogurt with grapes for desert. And now we ate Cake. On it were Seven candles, coming from the old cigar box where my mother kept them for almost 40 years.

Ze zeggen dat Nostalgie goed voor je doet.
Ga'k vaker doen. Hier.
Leuk als je meedoet. 

They say Nostalgia is good for you.
I will muse a little more often. Right here. 
You're welcome to join. 


10.10.12

Nieuw | New


Och, kom gauw kijken! Ik heb een gloedjenieuwe Site
Sinds ik op omstebeurt alleen nog zaken doe met winkeliers én steeds meer buitenlandse contacten informeer, vond ik het tijd voor wat Nieuws. Dus ik zegde in Maart het contract met mijn oude host op. En hield me daarna weer fijn bezig met andere Belangrijke Zaken. Totdat een dag of 10 geleden verschillende mensen via Facebook en Twitter meldden dat hun mails retour kwamen. De site! En och. De mail! En och, och, de DaWanda-bestellingen! (en eerlijk: die kwartjes vielen echt niet allemaal meteen) Het domein bleek inmiddels in Quarantaine en wat zoveel betekent als dat het er niet zomaar even uit kan. Zonder verdere toelichting: u snapt vast mijn frustratie. Nee, dan beter de positieve kanten van de Zaak: in een week bouwde ik tussen alle Werkzaamheden door samen met mijn broertje een nieuwe, eenvoudige, overzichtelijke site. Wat een opluchting: we zijn weer online! De laatste puntjes gaan één dezer dagen nog op de i, maar u mag vast kijken. Dan nemen wij even een Borrel. 

Oh, come and check it out! I have a cracking fresh new Site.
Since omstebeurt only does business with retailers and has a growing number of foreign contacts to inform, it was about time for something New. So I canceled the contract in March with my old host and then went merrily onwards with other Very Important Affairs. Until about 10 days ago, several people on Facebook and Twitter reported that their emails were returned. The site! And oh golly: the email! And oh no: the Dawanda-orders! (and to be honest: all those pennies didn't drop immediately) The domain was already in Quarantine, which simply means that it can not Just get out. Without further explanation: I think you understand my frustration. I prefer to highlight the positive aspects of the Case: In one week I built - in between all normal activities and in cooperation with my brother - a new, simple and organized Website. What a relief: we're back online! We still have some tidying up to do, but you're already allowed to come and take a peek. Meanwhile we'll enjoy some Bubbles. 


3.10.12

DIY Apple Garland | AppelslingerHet is oogsttijd! Een heerlijke tijd, absoluut één van mijn Favorieten. Moes en Jam maken, de houtkachel aan (en de geur daarvan op straat). Heb je geen Appelboom in de tuin? Haak dan je eigen Appelslinger ter verhoging van de Herfstvreugd. 

Yay, it's harvest season. A wonderful time, one of my absolute Favorites. Making Applesauce and Jam, the wood stove (and that smell of burning on the street). You don't have an Apple tree in your garden? Then chrochet your own Apple Garland to increase Autumn Joy..:: Nodig : rode, groene en bruine wol . haaknaald 4.0 mm .
wol of polyester om mee te vullen . borduurnaald ::.

Appel: #1 4 l. sluit ring met hv in de 1e l. - #2 haak in de ring 6 v. - #3 2 v. in elke v. - #4 1 v., 2 v. in volgende v. (herhaal 6x) - #5-8 18 v. #9 1 v. 1 mind. (herhaal 6x) - vullen - #10-11 1 v. 1 mind. - #12 sluiten met hechtdraad en naald

Blad: 8 l. - 1 v. in de 3e l. vanaf de naald - 1 st. in vlg. l. - 1 dst in vlg. l. - 1 stokje in vlg. l. - 1 v. in volg. l. - 1 hv. in laatste v. - afhechten - hou een hechtdraad over om het blad aan de appel vast te zetten (naald)

Slinger: haak een ketting van lossen, zolang je wilt.
Op de plaats waar je een appel wilt hangen Haak je de appel mee met een hv. - haak dan voor het steeltje 4 v. terug in de ketting en ga weer verder met lossen tot de plek waar je de volgende appel wilt hangen. 


.:: You'll Need: red, green and brown yarn . needle 4.0 mm . wool or polyester for filling . a blunt needle ::.

Apple: #1 4 sl st make ring with a sc in 1st st. - #2 make 6 sc in the ring - #3 2 sc in each sc - #4 1 sc, 2 sc in next sc (repeat 6x) - #5-8 18 sc #9 1 sc 1 dec. (repeat 6x) - fill - #10- 11  1 sc, 1 dec. - #12 close with rest o.t. thread and needle

Leaf: 8 sl st - 1 sc in 3rd sl st from the needle - 1 dc in acc. sl st - 1 trc in acc. sl st - 1 dc in acc. sl st - 1 sc in next sl st - 1 sc in last sl st to tie off - hold a 3 inch of thread to stitch the leaf to the apple (with needle)

Chain: crochet a chain, as long as you want.At the spot where you want to 'hang' an apple, crochet the apple along with a sc - Hook back on the chain 4 sc and chain along to the next apple.

Sjonge. Ik denk niet dat ik eerder zoveel gezweet heb bij het maken van een DIY. Al die l's, v's, st's dst's... Hoop dat je ermee uit de voeten kunt. Mocht je uitleg nodig hebben over dat hele haakalfabet
google dan eens op YouTube. Haken is echt Makkelijk te leren met een paar leuke filmpjes! 

Omg, I do not think I've sweated this much ever before making a tutorial. All those sl st's, sc's, trc's... Hope you can get a grip on it. If you need an explanation about that whole crochet alphabet
please check YouTube. Crochet is really Easy to learn with a few nice movies!

.:: Good Luck! ::.


Check for more Tutorials < here >