30.9.12

Deze Week | This WeekOnze oude Appelboom bracht dit jaar weer volop heerlijke appels. Ze zijn zolangzamerhand rijp en met de eerste oogst bakte ik Appeltaart. De Herfst is begonnen. De houtkachel brandde deze week voor het eerst. 

Our old Appletree again produced a plentiful apple yield. They're now becoming ripe and with the first harvest I baked a Pie. Autumn is here. We heated our stove for the first time this week. 
Ondanks alle logistieke toestanden ben ik iedere dag blij dat mijn Jongens mogen genieten van het Vrijeschool Onderwijs. Deze week stond in het teken van Michael. Dankbaarheid voor wat achter je ligt, innerlijke moed voor de donkere periode die gaat komen en voor de Draken die je te bestrijden hebt, staan bij dit Feest centraal.

Despite all the logistical hurdles I feel blessed for each day that my boys can enjoy Waldorf Education. This week was all about the archangel Michael. Gratitude for what is behind you, inner courage for the dark days to come and for fighting your own Dragons, play the leading roles in this Celebration.
Het feest begint elk jaar met de opvoering van het verhaal van Sint Joris en de Draak. Dit jaar gespeeld door de klasgenoten van mijn Oudste, die daarop heel trots was. Bij de Plas werden vervolgens de Moed en Kracht van de kinderen op de Proef gesteld met allerlei uitdagingen. Aan het eind van de dag verbranden de kinderen een briefje met daarop 'Iets waar ze graag vanaf willen' in de bek van de Draak.

The celebration begins each year with the performance of the story of Saint George and the Dragon. This year played by the classmates of my Earliest, who was very proud of them. After that, at the Citylake, the Courage and Strength of the children was tested with various challenges. At the end of the day, the kids get the chance to get rid of Something they dislike by throwing it written on a note into the flaming mouth of the dragon.
En na alle inspanningen werd er gegeten van allerlei fruit en Heerlijks dat Ouders bakten (u ziet hier slechts één van de drie gedekte tafels!)

And after all the efforts everyone could recover with all kinds of fruits and delicious Goods baked by the Parents (what you see above is only one of the three set tables!)

Na een Prachtige dag aan de winderige Plas herrees meteen de Draak waar ik al een week of vijf tegen vecht: de Keelontsteking die maar terug blijft komen. Ook meteen reden voor een stortvloed aan Dankbaarheid: een lieve vriendin vulde de koelkast met Vitaminen, bracht een stapel DVD's, stofzuigde en deed zelfs de Was. 

A Great day at the windy Lake immediately resurrected the Dragon I have been fighting with for the past five weeks: the Laryngitis that just keeps coming back. Also immediately caused a flood of Gratitude: a dear friend filled up the Fridge with Vitamins, brought a pile of DVDs, vacuumed and even did the Laundry.

26.9.12

Simple


Als alles toch eens zo eenvoudig kon zijn.

If only everything could be this simple;-)

24.9.12

Oh Marie! (and some Blessings)Afgelopen zaterdag werd het nieuwe online Magazine Oh Marie! gelanceerd en ik was uitgenodigd voor de L(a)unch! Tot zover het goede nieuws. Ik wist namelijk al meteen dat ik niet kon gaan en de Spijt groeide met de dag toen we die Zaterdag naderden en bleek dat veel leuke, lieve Bloggers, Tweeps en Internetcollega's aldaar hun opwachting zouden maken. Stel je voor, allemaal aan één tafel! Ik had ze zo graag aan willen raken.

Last Saturday the new online Magazine Oh Marie! was launched and I was invited to the L(a)unch! So far for the good news. At the moment the invitation hit my doormat I knew I coulnd't join. The closer that Saturday came, the more grew my regret. All those lovely Bloggers, Tweeps and Internetcolleagues at one table. I would've loved to just touch them. 
Maar gelukkig is er internet en konden we wereldwijd de Hilariteiten rondom de Launch live volgen via Instagram en Twitter. Het Magazine zelf kon ik nog niet bekijken, maar de eerste complimenten over mijn bijgedragen DIY nam ik gewoon in ontvangst. 

Thank God we have the Internet! We could follow all Folly round the Launch worldwide on Twitter and Instagram. I didn't get the chance to download the Magazine until last night, but Happily received some compliments on the DIY-tutorial I contributed right that afternoon.


Mocht u zich afvragen 'Waarom?' zoveel Leuks gemist moest worden: ik zat in de Duinen van Vlieland. Rozig, doorgewaaid en met zand tussen m'n tenen. Te midden van mijn eigen fijne Familie. Zo Dankbaar.

In case you're wondering "Why?" so much Fun had to be missed: I was in the Dunes of Vlieland. Rosy, wind in my Hair and sand between my Toes. Surrounded by my own lovely Family. Feeling very Blessed. 
Marlous en Casper werkten hun Billen er bijna af om dit prachtige Magazine op tijd en in volle glorie online te krijgen. Bravo! Het enige dat je nu nog hoeft te doen is het downloaden. Valt mee hè?

Marlous and Casper nearly worked their Asses off to get this gorgeous Magazine online in time and in perfect shape. Well done! The only thing you need to do now is download it. Not soo hard, right? 19.9.12

Deze Week | This Week

Twee weken school en al bijna 500 kilometer op de Teller. Het meest besproken Thema onderweg, vooral als we weer vast staan, op hemelsbreed nog geen 500 meter van School: wonen in de Stad.
Maar net als de Emmer bijna overloopt, verrast het Dorp ons weer. Deze keer met een prachtige voorstelling van Gajes, praktisch bij ons in de achtertuin. Waar we een dag later deze Uil aantroffen. En gisterochtend een Hert. We zien het maar als een Teken.

Two weeks since school started and nearly 500 kilometers on the counter. The most discussed theme en route, especially when we're stuck in the daily traffic jam, with less than 500 meters to go: moving back to the City. But then our Village surprises us again. This time with a beautiful performance of Gajes, practically in our backyard. Where, a day later, we found this Owl. And yesterday morning a Deer. Let's consider it a Sign. 

Dus terug in de Haakstand. Winters zijn koud op het Platteland. Een deken af, een nieuwe in de maak. 

So back to Crochet. Winters can be very cold in the Countryside. One blanket finished, a new one in progress. 
Ondertussen warm ik mijn Handen aan wat Nieuwe Aanwinsten. Wat een Geluk!

In the Meantime I warm my hands on some new Shop items. Lucky me!

12.9.12

DIY Honeycomb Trinkets


Het Honeycombpapier dat we sinds een aantal weken verkopen fascineert velen van u, zo hebben we hier gemerkt. 'Hoe werkt dat?' staat met stip op 1 in de Top 10 meestgestelde vragen. Welnu, zo werkt dat:

The Honeycomb Paper on sale for a few weeks now fascinates many of you, as we've noticed. "How does that work?" is in the Top 10 most Frequently Asked Questions. Now, this is how it works:Voor een ronde vorm, zoals de Peer hierboven of een bal of een Paasei of... Knip je twee keer de helft van de vorm uit het papier. Denk daarbij goed om de richting van de Honingraat (zie pijlen). Plak deze delen als een stapeltje precies op elkaar. Extra tip: het rondvouwen gaat een stuk makkelijker als je karton aan de boven en de onderkant van het stapeltje plakt. Bovendien kun je je Object nu rondmaken en vastzetten met een paperclip. Handig als je het later weer op wilt bergen. 

For a round shape, such as the Pear above or a ball or an Easter egg or... Cut 2x half the shape out of the paper. Please note the direction of the Honeycomb (see arrows). Paste these parts as a stack exactly alike. Extra tip: puffing it up becomes a lot easier when you place pieces of cardboard at the top and the bottom of the pile. Plus, you can now puff up your object and secure with a paperclip. Useful if you like to store it later.


Plak een stukje Tape aan de rechte zijde om het stapeltje netjes bij elkaar te houden. Uitklappen en klaar! 

Stick a piece of Tape on the straight side to stack everything neatly together. Puff it up and there you are! 


Voor een Pop-up vorm, bijvoorbeeld voor in een kaart of voor aan de muur knip je de halve vorm één keer uit. Lijm aan de boven en de onderkant van het vel en plakken op een stuk stevig karton. Het is zó makkelijk! 

For a Pop-up, for example in a card or on the wall you only have to cut out half the shape once. Put some glue on the top and bottom of the sheet and stick on a piece of firm cardboard. It's so easy!


Kijk hier voor meer Inspiratie en deel, mail of pin foto's van je eigen Creaties. Vinden we leuk!

Find some Inspiratie here and sharemail or pin your Creations with us! 
Extra Note for Dawanda-lovers: the Honeycomb is also for sale here.


11.9.12

Deze Week | This Week

De afgelopen week was er één van Opstarten en -al zeg ik het zelf- dat ging ons heel aardig af. M'n Eersteklasser leerde 'Boom' en 'Raaf' en huisjes vouwen. De Grote Vijfdeklasser deed aan Staaf- en Lijngrafieken. Speelafspraken werden weer naar Hartelust gemaakt. Alsof ze nooit weg zijn geweest. Zelfs de ochtendfile voelde vertrouwd aan. Ik heb weer Tijd om te werken, maar ik mis de Jongens wel in huis. 

The past week was all about Starting Up and allow me to say we did a pretty good job. My Firstgrader learned 'Boom' (tree) and 'Raaf' (raven) and folded houses. The Great Fifthgrader did Linecharts and Graphs. Their Playmates we're direct at hand. As if they never left. Even the morning traffic jam felt familiar. There's Time to work again, but I miss having the Boys around. Van Bien kreeg ik geweldig Mooie slakkenpost. Ik heb alles eerst een dag in de verpakking laten zitten en toen ik me echt niet meer in kon houden bleek ook de inhoud fantastisch. Via Instagram had Bien er zó een paar enthousiaste ruilers bij! 

From Bien I received some pretty awesome Snailmail. I left everything packed for a day and when I ran out of patience the contents appeared even more Fantastic. Via Instagram some enthusiastic swappers immediately came forward!


De afgelopen maanden heb ik op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan een aantal (nieuwe) Magazines. Meer daarover later. In een mini-interview (tipje van de sluier!) werd me gevraagd wat vrienden voor me mee kunnen nemen als ze op bezoek komen. Mijn antwoord? Een zelfgebakken Taart. En zie waar mijn lieve Vriendin deze week mee binnenkwam? Een overheerlijke Citroentaart. Echte vrienden hoef je niets te vertellen hè?!

In the past few months I've worked on various contributions to several (new) Magazines, soon to be published. More on that later. In a mini-interview (tip of the iceberg!) I was asked about what Friends should bring when they come to visit. My answer? A homemade pie. And check what my dear Friend brought me this week? A delicious Lemon Pie. True Friends don't need to be told anything, right? Al dat kleine Geluk is brandstof voor de grootste Opstart-taak voor komende week: winkels informeren over en bevoorraden met de nieuwe DIY-PomPomsets. Ik begin er weer in te komen en hoop eindelijk Ruimte te vinden voor wat nieuwe Plannen!

Enough to get me Warm for this weeks biggest Startup-task: informing stores (international!) about and supplying them of our new DIY-PomPomsets. Getting back on track and hope to finally find some Space for new Plans. 

** Meer klein wekelijks Geluk vind je via het blog van Anki **
** Wanna see who else counts their Blessings? Check Anki's blog **


5.9.12

Deze Week | This WeekMijn beste Vrienden van deze week: shawls & collen, vitaminen, mijn Vader, ijsjes, de Honingbeer die ik per Post kreeg van Marlous en heel veel pillen. Keelontsteking overviel me in mijn Slaap en haalde me volledig onderuit. Maar dankzij de Hulp van Velen, raakte ik alleen een beetje achter met mijn mail. Geen zorgen nu, ik ben er bijna weer! 

Best Friends of this week: scarves & cowls, vitamins, my Dad, ice cream, the Honey Bear Marlous got me and lots of pills. Laryngitis raided me in my Sleep and brought me down completely. But thanks to the Help of Many I'm only a little behind on my email. No need to worry, almost back again!